مدیران ، صاحبان صنایع، تجار و بازرگان در سطح بین الملل به این نتیجه رسیده اند که فرودگاه ها را باید شاخص ترین و موثرترین فضاهای رسانه ای برای تبلیغات کالا دانست. این واقعیت که به تایید کارشناسان امور پژوهشی نیز رسیده است نشات گرفته از چند معیار معتبر است.از یک سو افرادی که از خدمات فرودگاهی برای سفر های تجاری، اداری استفاده می کنند، مدیران تصمیم گیر و عالی رتبه در حوزه کاری خود هستند و دیگر افرادی که برای سفرهای گردشگری از پرواز های فرودگاهی بهره می برند عموما در مقوله اقتصاد ، امور اجتماعی و سیاسی اشخاص دارای اعتبار و تاثیر گذار هستند. بنا براین فرودگاه محل رفت و آمد و تجمع افرادی است که چرخه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جامعه را دست دارند و تمامی این افراد بر اساس یک قانون نا نوشته می دانندآنچه در فضاهای تبلیغاتی و فرهنگی فرودگاه ها ارائه و عرضه می گردد، در نوع خود جزء بهترین های جهانی و کشوری است. 
مستحضر هستند که بهره برداری از یکایک فضاهای تبلیغاتی در تمامی فرودگاه کشور، طی قوانینی از سوی فرودگاه به شرکت های خصوصی دارای مجوز در امور تبلیغات واگذار می شود و این امر دسترسی سریع مدیران به شناسه شرکت تبلیغاتی مرتبط را ، در مدار اتلاف وقت داده و گاه به سر درگمی می کشاند.
در این میان نقش ما چیست؟
پایگاه اطلاع رسانی [www.airportbillboard.com] اطلاعات کاملی و جامعی از تابلو های تبلیغاتی مستقر در تمامی فرودگاه های کشور را تهیه کرده است. این اطلاعات شامل تصویر، ابعاد، محل استقرار، شرکت تبلیغاتی واگذار کننده و ... بوده و دسترسی بسیار آسانی را برای تصمیم گیری و انتخاب فراهم می سازد. اطلاعات این سایت که برای اولین بار برنامه ریزی و طراحی گردیده است، مستقیما شما را با صاحب رسانه متصل نموده تااطلاعات تکمیلی را در اختیار شما قرار دهند.