•    21102

 •    مهرآباد

 •    تک وجهی

 •     بك لايت

 •     10m x 1m

 •     افقی

 •     1

 •     تیک تریپ

 •    1 ماهه

 •     تومان

 •     تومان

 •    

 •    فرودگاه مهرآباد ترمینال 1 سالن عمومی بالای ورود به گیت سپاه

 •    021-44 44 00 80 

 •    


ارسال پیام/نظر/درخواست تابلو

کد روبرو را در کادر زیر وارد نمایید