•    21101

 •    مهرآباد

 •    تک وجهی

 •     بك لايت

 •     4.5m x 3m

 •     افقی

 •     3

 •     ساعت تیسوت

 •    1 ماهه

 •     تومان

 •     تومان

 •    

 •    فرودگاه مهرآباد ترمینال 1 سالن عمومی روبروی کانتر های چکین

 •    021-44 44 00 80 

 •    


ارسال پیام/نظر/درخواست تابلو

کد روبرو را در کادر زیر وارد نمایید